Dîsa

Stêrkek şemitî dîsa
Stêrkek şemitî heywax
Mirin çavên te birijin
Mala te bimîne kambax

Ji pirtûka "Milkê Evînê"