Hîv tarî


Li hişîn
Li hişîn tere çavên te,
Li hişîna şewatê
Di bayê de asî,
Ger kor bim,
Xêj te,
Ji kesî re tune bim,
Xirav bim,
Can ê min,
Xewn ê min,
Ji xelkê re çi?
De were,
Hîv tarî…

Ji se birçîtir.
Ji mar tazîtir,
Bengî û bela
Hatibim li ber deriyê te sekinîbim
Ma heye têrnebûna min?
Îllah kî îllah
Hezkirinên min,
Wek hezkirinên min?
Nivîsvan rûniştinin,
Fermana min dinivisîne
Çi dibe were,
Hîv tarî…

Çar hêlên min zûla pûşta,
Bi rûyên dostî,
Bi kenên dostî,
Ji cixara min dişewite.
Eniya min radimîsin,
Bêdeng, xayîn, zîvzîvekî.
Çar hêlê min zûla pûşta,
Dizivirim, dizivirim der naye.
Di şeva herî leylîm de
Taya mirinê ez girtime,
Meke were,
Hîv tarî…

Wergerandin: J. Alpîranî